کانال تلگرام سیاست مداران

 • اینستاگرام امرالله شیخیانی رسمی - صفحه ی اینستاگرام امرالله شیخیانی رسمی
  تلگرام

  امرالله شیخیانی

  آدرس کانال تلگرام امرالله شیخیانی برای رفتن به کانال تلگرام رسمی امرالله شیخیانی که یکی از کاندیدهای انتخابات امسال ریاست…
 • کانال تلگرام محمد اشرفی اصفهانی رسمی - کاندید انتخابات ریاست جمهوری
  تلگرام

  محمد اشرفی اصفهانی

  آدرس کانال تلگرام محمد اشرفی اصفهانی برای رفتن به کانال تلگرام رسمی محمد اشرفی اصفهانی که یکی از کاندیدهای انتخابات…
 • آدرس کانال تلگرام عزت‌الله ضرغامی
  5K+
  تلگرام

  عزت‌الله ضرغامی

  تلگرام عزت‌الله ضرغامی کانال تلگرام عزت‌الله ضرغامی را می توانید با کلیک بر روی لینک زیر برید داخل اش... t.me/zarghami_ez
 • کانال تلگرام عبدالحسن مقتدایی رسمی - کاندید انتخابات ریاست جمهوری
  تلگرام

  عبدالحسن مقتدایی

  آدرس کانال تلگرام عبدالحسن مقتدایی برای رفتن به کانال تلگرام رسمی عبدالحسن مقتدایی که یکی از کاندیدهای انتخابات امسال ریاست…
 • کانال تلگرام حسن روحانی رسمی - کاندید انتخابات ریاست جمهوری
  5K+
  تلگرام

  حسن روحانی

  آدرس کانال تلگرام حسن روحانی برای رفتن به کانال تلگرام رسمی حسن روحانی که یکی از کاندیدهای انتخابات امسال ریاست…
 • کانال تلگرام علی نیکزاد رسمی - کاندید انتخابات ریاست جمهوری
  تلگرام

  علی نیکزاد

  آدرس کانال تلگرام علی نیکزاد برای رفتن به کانال تلگرام رسمی علی نیکزاد که یکی از کاندیدهای انتخابات امسال ریاست…
 • کانال تلگرام الیاس نادران رسمی - کاندید انتخابات ریاست جمهوری
  تلگرام

  الیاس نادران

  آدرس کانال تلگرام الیاس نادران برای رفتن به کانال تلگرام رسمی الیاس نادران که یکی از کاندیدهای انتخابات امسال ریاست…
 • کانال تلگرام محمدباقر قالیباف رسمی - کاندید انتخابات ریاست جمهوری
  1K+
  تلگرام

  محمدباقر قالیباف

  آدرس کانال تلگرام محمدباقر قالیباف برای رفتن به کانال تلگرام رسمی محمدباقر قالیباف که یکی از کاندیدهای انتخابات امسال ریاست…
 • کانال تلگرام رستم قاسمی رسمی - کاندید انتخابات ریاست جمهوری
  تلگرام

  رستم قاسمی

  آدرس کانال تلگرام رستم قاسمی برای رفتن به کانال تلگرام رسمی رستم قاسمی که یکی از کاندیدهای انتخابات امسال ریاست…
 • کانال تلگرام علی شمخانی رسمی - کاندید انتخابات ریاست جمهوری
  تلگرام

  علی شمخانی

  آدرس کانال تلگرام علی شمخانی برای رفتن به کانال تلگرام رسمی علی شمخانی که یکی از کاندیدهای انتخابات امسال ریاست…
 • کانال تلگرام اسحاق جهانگیری رسمی - کاندید انتخابات ریاست جمهوری
  تلگرام

  اسحاق جهانگیری

  آدرس کانال تلگرام اسحاق جهانگیری برای رفتن به کانال تلگرام رسمی اسحاق جهانگیری که یکی از کاندیدهای انتخابات امسال ریاست…
 • کانال تلگرام مسعود پزشکیان رسمی - کاندید انتخابات ریاست جمهوری
  1K+
  تلگرام

  مسعود پزشکیان

  آدرس کانال تلگرام مسعود پزشکیان برای رفتن به کانال تلگرام رسمی مسعود پزشکیان که یکی از کاندیدهای انتخابات امسال ریاست…
 • کانال تلگرام مهرداد بذرپاش رسمی - کاندید انتخابات ریاست جمهوری
  5K+
  تلگرام

  مهرداد بذرپاش

  آدرس کانال تلگرام مهرداد بذرپاش برای رفتن به کانال تلگرام رسمی مهرداد بذرپاش که یکی از کاندیدهای انتخابات امسال ریاست…
 • کانال تلگرام غلام حسین الهام رسمی - کاندید انتخابات ریاست جمهوری
  1K+
  تلگرام

  غلام حسین الهام

  آدرس کانال تلگرام غلامحسین الهام برای رفتن به کانال تلگرام رسمی غلامحسین الهام که یکی از کاندیدهای انتخابات امسال ریاست…
 • کانال تلگرام سعید یاری رسمی - کاندید انتخابات ریاست جمهوری
  تلگرام

  سعید یاری

  آدرس کانال تلگرام سعید یاری برای رفتن به کانال تلگرام رسمی سعید یاری که یکی از کاندیدهای انتخابات امسال ریاست…
 • ,آدرس تلگرام سید مصطفی میرسلیم,سید مصطفی میرسلیم, کانال تلگرام سید مصطفی میرسلیم , کانال سید مصطفی میرسلیم در تلگرام, تلگرام سید مصطفی میرسلیم,ادرس تلگرام سید مصطفی میرسلیم,,,,
  تلگرام

  سید مصطفی میرسلیم

  آدرس کانال تلگرام سید مصطفی میرسلیم برای رفتن به کانال تلگرام رسمی سید مصطفی میرسلیم که یکی از کاندیدهای انتخابات…
 • کانال تلگرام مصطفی کواکبیان رسمی - کاندید انتخابات ریاست جمهوری
  1K+
  تلگرام

  مصطفی کواکبیان

  آدرس کانال تلگرام مصطفی کواکبیان برای رفتن به کانال تلگرام رسمی مصطفی کواکبیان که یکی از کاندیدهای انتخابات امسال ریاست…
 • کانال تلگرام سید محمد غرضی رسمی - کاندید انتخابات ریاست جمهوری
  تلگرام

  سید محمد غرضی

  آدرس کانال تلگرام سید محمد غرضی برای رفتن به کانال تلگرام رسمی سید محمد غرضی که یکی از کاندیدهای انتخابات…
 • کانال تلگرام محمدمهدی زاهدی رسمی - کاندید انتخابات ریاست جمهوری
  تلگرام

  محمدمهدی زاهدی

  آدرس کانال تلگرام محمدمهدی زاهدی برای رفتن به کانال تلگرام رسمی محمدمهدی زاهدی که یکی از کاندیدهای انتخابات امسال ریاست…
 • کانال تلگرام حمید بقایی رسمی - کاندید انتخابات ریاست جمهوری
  10K+
  تلگرام

  حمید بقایی

  آدرس کانال تلگرام حمید بقایی برای رفتن به کانال تلگرام رسمی حمید بقایی که یکی از کاندیدهای انتخابات امسال ریاست…
 • اینستاگرام علی مطهری - صفحه ی رسمی علی مطهری در اینستاگرام
  10K+
  تلگرام

  علی مطهری

  تلگرام علی مطهری تلگرام علی مطهری را می توانید با کلیک بر روی لینک زیر مشاهده کنید. آدرس رسمی تلگرام…
 • اینستاگرام محمدرضا عارف - صفحه ی رسمی محمدرضا عارف در اینستاگرام
  1K+
  تلگرام

  محمدرضا عارف

  تلگرام محمدرضا عارف تلگرام محمدرضا عارف را می توانید با کلیک بر روی لینک زیر مشاهده کنید. آدرس رسمی تلگرام…
 • اینستاگرام معصومه ابتکار - صفحه ی رسمی معصومه ابتکار در اینستاگرام
  1K+
  تلگرام

  معصومه ابتکار

  تلگرام معصومه ابتکار تلگرام معصومه ابتکار را می توانید با کلیک بر روی لینک زیر مشاهده کنید. آدرس رسمی تلگرام…
 • تلگرام دکتر حسن هاشمی - کانال رسمی دکتر حسن هاشمی وزیر بهداشت
  5K+
  تلگرام

  دکتر حسن هاشمی

  تلگرام دکتر حسن هاشمی تلگرام دکتر حسن هاشمی را می توانید با کلیک بر روی لینک زیر مشاهده کنید. آدرس…
 • تلگرام سردار جعفری - صفحه ی رسمی سردار جعفری در تلگرام
  تلگرام

  سردار جعفری

  تلگرام سردار جعفری تلگرام سردار جعفری را می توانید با کلیک بر روی لینک زیر مشاهده کنید. آدرس رسمی تلگرام…
 • اینستاگرام محسن رضایی - صفحه ی رسمی محسن رضایی در اینستاگرام
  1K+
  تلگرام

  محسن رضایی

  تلگرام محسن رضایی تلگرام محسن رضایی را می توانید با کلیک بر روی لینک زیر مشاهده کنید. آدرس رسمی تلگرام…
 • کانال تلگرام سعید جلیلی - تلگرام سعید جلیلی رسمی
  20K+
  تلگرام

  سعید جلیلی

  تلگرام سعید جلیلی تلگرام سعید جلیلی را می توانید با کلیک بر روی لینک زیر مشاهده کنید. آدرس رسمی تلگرام…
 • کانال تلگرام محمود احمدی نژاد
  10K+
  تلگرام

  محمود احمدی نژاد

  تلگرام شخصی محمود احمدی نژاد برای رفتن به تلگرام شخصی محمود احمدی نژاد بر روی لینک زیر کلیک کنید .…
 • کانال تلگرام سید محمد خاتمی
  10K+
  رسمی
  تلگرام

  سیّد محمّد خاتمی

  telegram.me/khatami_media
 • كانال رسمی سيد حسن خميني در تلگرام
  10K+
  رسمی
  تلگرام

  سيد حسن خميني

  telegram.me/seyedhasankhomeini
 • لینک کانال رسمی آیت الله هاشمی رفسنجانی در تلگرام
  رسمی
  تلگرام

  آیت الله هاشمی رفسنجانی

  در این کانال آخرین دیدگاه ها و بیانات آیت الله هاشمی رفسنجانی به اطلاع شما می رسد. telegram.me/hashemirafsanjanii این کانال…

Theme Settings